Les mer

Digital produktutvikling
Digital produktutvikling

Vi designer og utvikler produkter sammen, så du er klar for veien videre.

Vi sørger for at kunnskap og verdi blir og kan vokse videre hos dere. Dette gjør vi gjennom gode designsystemer, veldokumentert kode eller ved å bidra i rekruttering så noen kan ta stafettpinnen videre.

Finn din rolle i folks liv

UX og tjenestedesign

Finn din rolle i folks liv

Vi nøster opp i brukerinnsikt ved å finne de rød trådene. Sammen bruker vi innsikten til å prioritere hva som skal bygges og finne ut hva som skal måles. Vi er opptatt av å bruke ressursene hensiktsmessig, slik at vi får mest ut av tiden og budsjettet deres.

Workshops

Intervjuer

Dataanalyse

Prototyper

Brukertesting

Sy glede og forståelse inn i produktet ditt

UI og designsystem

Sy glede og forståelse inn i produktet ditt

Folk forventer at digitale produkter skal være knirkefrie å ta i bruk. Heldigvis vet vi hvordan vi kommer oss dit. Gjennom form, farge, språk og bevegelse skaper vi forståelse. Vi strukturerer informasjon så brukeren slipper å lete. Vi lager designsystemer sånn at dere kan bygge videre på egenhånd.

Designsystem

Wireframes

Animasjoner

Universell utforming

Bygg, implementer og test før lansering

Frontend og backend

Bygg, implementer og test før lansering

Vi bygger digitale løsninger sammen med deg. Løsningene vi har laget spenner fra simulatorer for trafikkskoler, nettbutikker, webapplikasjoner og mobilspill. Vi tar bruk teknologi som gjør det enkelt å drifte og gjenbruke komponenter i utviklingen videre.

Webutvikling

CMS (Sanity)

Oppdatert app for et av Norges raskest voksende e-helseselskap

Case • UX og UI

Oppdatert app for et av Norges raskest voksende e-helseselskap

Kvist - Superenkel miljøsertifisering

Case • UX, UI og Merkevare

Kvist - Superenkel miljøsertifisering

3 enkle steg for å starte et samarbeid

Steg 1

Slå på tråden

Slå på tråden

Det er fort gjort å bli kjent med oss. Ring oss eller send en kort beskrivelse på mail om hva du trenger hjelp med.

Steg 2

Gratis workshop

Gratis workshop

Vi holder en gratis uforpliktende workshop. Vi lærer om hva dere har behov for. Dere får se hva vi kan.

Steg 3

Tilbud

Tilbud

Vi blir enige om varighet, scope og pris. Så er bare å sette i gang!

Kontakt oss

Alt som står med liten skrift

Om du fortsatt har spørsmål vi ikke har besvart, send oss gjerne en mail.

Kopiert!
godmorgen@umble.no

Hva et prosjekt koster er direkte koblet til omfanget av prosjektet, tidslinjen, leveransen og teamsammensetningen. Dersom omfanget er usikkert eller prosjektet skjer over lengre tid, foretrekker vi timesbetaling for timene som er brukt. I prosjekter der leveransen er enklere å beskrive, leverer vi på fastpris. I disse prosjektene vil vi gi deg en detaljert oversikt over leveransen, basert på det vi vet om prosjektet før prosjektstart. Totalverdien er basert på et estimat på hvor lang tid vi tror det vil ta ganget med timesprisen. Når prosjekter med en delvis definert leveranse strekker seg over lengre tid, tilstreber vi å levere prosjektet på målpris. Les mer om målpris nedenfor!

Når vi får inn prosjekter som har en delvis definert leveranse som strekker seg over en lengre tidsperiode, etterstreber vi å levere prosjektet som et målpris-prosjekt. Målpris er den sluttkostnaden vi styrer mot når vi leverer prosjektet. Den er estimert ut i fra antallet timer vi forventer at prosjektet vil ta, basert på likende og tidligere prosjekt. Målpris lar oss dele risikoen ved at vi deler gevinsten ved raskere leveranse, mens vi tar risikoen dersom vi overstiger estimert antall timer ved å redusere timesatsen til halvparten på alle timer som overstiger estimatet. Målprisen dekker alltid leveransen som er beskrevet i tilbudet du får fra oss. Endringer på leveransen underveis vil kunne endre målprisen, eller gå utover andre deler av leveransen. Dersom vi leverer prosjektet på færre timer enn vi har estimert deler vi besparelsen mellom oss. Kunden betaler for alle timene brukt, og 50% av de resterende timene angitt i tilbudet. Dersom vi overstiger antall timer, fakturerer vi overstigende timer fra estimert antall med 50% av timesatsen.

Vi vet at man har lite penger i oppstartsfasen av et selskap. Derfor har vi blitt gode på å forme prosjekter med en pris som er overkommelig samtidig som den gir stor verdi til dere. Det vil selvfølgelig koste penger, men vi strekkes oss langt for å imøtekomme budsjett. Ingen prosjekter er for små for oss, så lenge vi ser at det kan gi deg verdi.

Du trenger ikke en ferdig utarbeidet prosjektbeskrivelse for å ta kontakt med oss. Ofte kan det være vanskelig å vite akkurat hva vi kan hjelpe til med og hva som haster mest. Derfor syns vi det er fint å kunne forme prosjektet og budsjettet sammen. Du trenger ikke å ha alle svarene, men tenk gjerne gjennom hva målet med prosjektet er, når du må ha jobben gjort, hva du ønsker hjelp med og hva budsjettet deres er.

Hvor involverte du trenger å være underveis kommer helt an på prosjektet. Noen ganger har man behov for å sette bort det meste av jobben, andre ganger er det behov for å utvide eksisterende team. Det betyr at vi både jobber på prosjekter der vi sitter på kontoret sammen med kunder, og prosjekter der vi gjør mye av jobben fra våre kontorer. Det viktigste for oss er at dere er tilgjengelig for oppklaringer og spørsmål når vi har det, med én dedikert beslutningstaker med mandat på vegne av alle i bedriften. Beslutningstaker er ansvarlig for å gi godkjenninger av arbeid underveis, og holde kontakten med oss løpende. Tilslutt er det også viktig at dere setter av nødvendig tid til å gjennomføre workshops og møter med oss. Det er viktig at alle involverte deltar på møter, slik at man får flere innfallsvinkler på prosjektet og at flere føler eierskap til resultatene.

For å redusere risikoen og forhindre uforutsette hendelser i prosjekter bruker vi god tid på å skrive en prosjektplan og definere leveransen. Dette er med på å redusere risikoen for at vi sprenger timebudsjettet i prosjektet. Samtidig er det ikke alltid mulig å forutse alt som kan dukke opp. Derfor etterstreber vi å holde kundene våre oppdatert på status til enhver tid, og ha en god dialog dersom endringer og uforutsette ting skjer. Det betyr at vi aldri havner i en situasjon der vi sprenger et timeprosjekt uten at du er orientert. Når det er på vei til å skje kan vi sammen finne en god måte å håndtere endringene på, slik at prosjektet får det beste resultatet uten at fakturaen blir ubehagelig stor for deg.

Vi sitter både remote og hos kunde, avhengig av hva som passer prosjektet og kunden best. Kontoret er i Oslo, og de fleste av oss holder til her.

For å komme i gang med et prosjektet med oss må du ta kontakt, sette opp et møte for å fortelle oss om prosjektet ditt og signere prosjektkontrakten. Nøyaktig oppstartstidspunkt er avhengig av kapasiteten til våre konsulenter. Dette varierer gjennom året. Ta kontakt med oss for å høre kapasiteten akkurat nå.

Vi leter alltid etter kloke hoder som ønsker å lage nye, innovative løsninger for kundene våre, og som vil bli en del av markegjengen vår. På denne siden finner du stillingsutlysningene våre akkurat nå. Finner du ingen stilling som passer deg, send oss gjerne en åpen søknad ved å sende en mail til bao@umble.no

Designet i en merkevare eller et produkt er kjernen i hvordan produktet oppfattes. Det handler om kommunikasjon og følelser. Det er derfor viktig at designet vi utvikler er i tråd med din visjon. Vi jobber derfor alltid iterativt gjennom et prosjekt, slik at dere kan komme med innspill på designet underveis. Når det er sagt er vi ikke redd for utfordre, og vi er opptatt av at argumentene mot et design holdes faglig. Det vil alltid være noen som “ikke liker” eller “føler det blir feil” ved et førsteutkast. Derfor gir vi tid til å la designet vokse på deg, før vi i fellesskap kan diskutere hvor vidt designet skiller seg nok ut fra konkurrentene, ikke gir kunder en uønsket assosiasjon og at det er mulig å beskytte merkevaren. Vi vil alltid lytte til dine innspill, slik at vi ender opp med et design du kan være stolt av å vise fram.

Hvem som jobber på et prosjekt er avhengig av hvem som har kapasitet, og hvem som har kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Erfaringene vi har finner du i CVene våre her. Siden erfaringen vår er så ulik vil det i mange prosjekter være en fordel å ha flere av oss på et prosjekt. Som team er vi en kompetent gjeng, og de beste resultatene får vi av å jobbe sammen.

Løpende timer faktureres normalt siste arbeidsdag i måneden, eller ved ferdigstillelse når prosjektet strekker seg over kortere tid. Ved prosjekter med fastpris som strekker seg over mer enn én måned, faktureres 50% ved oppstart og resten i henhold til påløpt beløp hver måned til leveransen er utført. Fakturaen sendes på e-post, EHF eller på post avhengig av dine preferanser. Det er aldri noen skjulte beløp på fakturaen.