Les mer

Full width image

Et lite hjem for landets dyktigste utviklere

Hvordan kan en bedrift være både ambisiøs og omsorgsfull? Hvordan balanserer man individuell utfoldelse og fellesskap? Progit ser på et godt miljø som en forutsetning og ikke en gode. Der de fleste ender i spagaten for å fri til både kunder og ansatte, har Progit et klart budskap: De setter de ansatte først, og det er til det beste for alle.

Left imageRight image

Progit er tuftet på idéen om at hver enkelt vil blomstre dersom de får ansvar og frihet til å jobbe med teknologier som engasjerer dem, i et miljø der de trives. Vi tok utgangspunkt i planter for å gjenspeile denne ideologien.


Ved å anvende planter som analogi kan vi uttrykke folks utvikling og individualitet, og samtidig se dem i konteksten av et større økosystem eller miljø.

Paralleller mellom arbeidskulturen og naturen forsterkes ytterligere gjennom tekstlige retningslinjer. Vi unngår å sammenlikne ansatte med planter direkte, men henter inspirasjon fra naturen for å beskrive utvikling og trivsel. Sammen med de grafiske elementene er analogien tydelig, men ikke overdreven.

Left imageRight image

Den blomstrende teksten bidrar til å ufarliggjøre teknologiske uttrykk og setter samtidig fokus på at valg av teknologi er et sentralt område for individuell utfoldelse.

Left imageRight image
Left imageRight image